Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Welcome PSB_amended.jpg/Slider_images/Banner website_bukuV1.jpg/Slider_images/Galeri Pameran PSB.jpg

Peraduan Menulis dan Melukis Cerita Bergambar Sejarah Brunei

TARIKH TUTUP PENYERTAAN PADA 30 OGOS 2021.

BORANG PENYERTAAN boleh didapatkan di:

- Kaunter penyambut tetamu Pusat Sejarah Brunei atau

- Muat turun dengan mengimbas kod QR atau

Klik https://drive.google.com/file/d/10zqloZKsBGUJCR4sLMMmLYz4BsjlTdwn/view?usp=sharing


Bergambar Ramai Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan serta Jabatan-Jabatan Dibawahnya


Rabu, 24 Mac 2021 - Sesi bergambar ramai warga Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Jabatan-Jabatan di bawahnya bersama Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan selepas sesi pembentangan belanjawan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Jabatan-Jabatan di bawahnya.

There are no items to show in this view.

Program Menyuluh Sejarah Kali Ke-2


​Rabu, 09 Jun 2021 - Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian Pusat Pengkajian Borneo pada pagi tadi telah mengadakan Program Menyuluh Sejarah Brunei kali ke-2 dengan kerjasama Persatuan Sejarah Brunei (PESEBAR). Seramai 66 peserta menghadiri program tersebut. Sesi pembentangan dengan tajuk peranan Pembesar Pusat Kesultanan Brunei dan Acheh Tradisional(Abad ke 14-19)  telah disampaikan oleh  Dayang Farahaina binti Anchong, mahasiswi Universiti Brunei Darussalam.

Bengkel Seni Khat dan Sistem Ejaan Jawi


Isnin, 25 Syawal 1442 | 7 Jun 2021


Pusat Sejarah Brunei (PSB) dan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) telah menganjurkan Bengkel Seni Khat dan Sistem Ejaan Jawi sempena Brunei MYCE 2021 bertempat di Dewan Jawatan Dalam, Pusat Sejarah Brunei.

Hadir memberikan ucapan alu-aluan, Yang Mulia Awang Mohammad Faisal bin Haji Mat Salleh, Pemangku Timbalan Pengetua PSB.

Majlis Penutup Bengkel Menulis dan Melukis Cerita Bergambar Sejarah Brunei


Bandar Seri Begawan, 5 Jun 2021 - Majlis Penutup Bengkel Menulis dan Melukis Cerita Bergambar Sejarah Brunei telah berlangsung pada petang ini di Dewan Jawatan Dalam, Pusat Sejarah Brunei. Hadir selaku tetamu kehormat majlis ialah Dayang Mardiah binti Haji Ramli, Pemangku Ketua Bahagian Pusat Pengkajian Borneo (PenBorneo).

Taklimat Tulisan Jawi Dalam Manuskrip


​Pada 29 Mei 2021, bahagian Pusat Pengkajian Borneo dengan kerjasama Bahagian Perpustakaan dan Pembelajaran telah mengadakan taklimat tulisan jawi dalam manuskrip di Pusat Pengkajian Borneo. Taklimat yang disampaikan oleh Awang Alomsa Naoradzmin bin Haji Alli Omar ini melibatkan para mahasiswa mahasiswa UNISSA seramai 14 orang yang sedang mengikuti penempatan kerja di Pusat Sejarah Brunei.

FCO 141_15933(3).jpg

Dokumen Surat Sultan Muhammad Jamalul Alam II bertarikh 1909 dalam FC0 141/15933 simpanan Pusat Pengkajian Borneo yang diperolehi dari National Archives United Kingdom. Dokumen ini dalam bentuk Digital. Dokumen Asal masih disimpan di National Archives UK.