Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/promo hari terbuka website 660x280.jpg/Slider_images/Presentation1 (2).jpg/Slider_images/Banner website_bukuV1.jpg/Slider_images/download.jpg/Slider_images/Galeri Pameran PSB.jpg

Buku terbaru Pusat Sejarah Brunei 2019 : Legasi Payung Negara

​Buku terbitan terbaru Pusat Sejarah Brunei pada tahun 2019 bertajuk Legasi Payung Negara: Aspirasi, Cita-Cita, Dan Hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah dilancarkan pada 7 Ogos 2019. Harga buku kulit tebal B$40.00 dan kulit nipis B$28.00. Buku boleh didapati di kedai buku Pusat Sejarah Brunei.

Tokoh Ilmuan Tersohor Dianugerahkan Gelaran Profesor Kehormat di Majlis Ilmu 2019

20191013_bahasamelayu8.jpg

12 Oktober 2019- Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan Anugerah Keilmuan negara  dengan gelaran Profesor Kehormat kepada Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Profesor Kehormat (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Haji Awang Umar, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.


Penganugerahan ini adalah sebagai penghargaan kepada Yang Berhormat sebagai tokoh Ilmuan Negara Brunei Darussalam yang dinilai layak untuk menerima, demi kerana keilmuannya dan merupakan seorang tokoh negara tersohor yang telah banyak menabur bakti dalam bidang pendidikan, budaya, sastera, sejarah dan agama di Negara Brunei Darussalam.Sumber gambar & bahan : Pelita Brunei, Jabatan Penerangan

 


There are no items to show in this view.

Lawatan Kerja Pemeliharaan Manuskrip di Pusat Pengkajian Borneo

IMG-20191119-WA0075.jpg

19 November 2019, Seramai 12 orang pegawai dan kakitangan daripada Bahagian Penyelidikan, Dokumentasi dan Pengiktirafan, Dewan Bahasa dan Pustaka telah mengadakan lawatan kerja ke Pusat Pengkajian Borneo. Lawatan tersebut untuk mengetahui lebih dekat lagi kerja-kerja pemeliharaan dan pemuliharaan manuskrip Melayu lama yang terdapat ada dalam simpanan Jabatan berkenaan.

Lawatan Laksamana College of Business

Selasa, 29 Okt 2019 - Rombongan seramai 16 orang rombongan dari Laksamana College of Business telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Pusat Sejarah Brunei.

Lawatan UNISSA ke PenBORNEO


Rabu, 23 Oktober 2019 - Pusat Pengkajian Borneo (penBorneo) menerima rombongan lawatan dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA).

Lawatan Delegasi Media ASEAN-China Centre (ACC)

​Isnin, 21 Oktober 2019 - Seramai 10 orang delegasi media China mengadakan lawatan ke Pusat Sejarah Brunei. Rombongan dialu-alukan oleh Pemangku Timbalan Pengetua, Awang Hanafi bin Haji Salleh dan pegawai-pegawai kanan serta pegawai sejarah.

IMG-20190807-WA0064.jpg

Pameran dibuka untuk kunjungan orangramai bermula pada 7 Ogos 2019 adalah dilanjutkan hingga 31 Disemberr 2019 bertempat di Lapau Lama, Pusat Sejarah Brunei. Masuk adalah PERCUMA.