Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Welcome PSB_amended.jpg/Slider_images/Banner website_bukuV1.jpg/Slider_images/Galeri Pameran PSB.jpg

.

​Info Sejarah

Semangat Kebangsaan Ke Arah Kemerderkaan Negara Brunei Darussalam (tekan sini)


PSB Sertai Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2023


​Ahad, 26 Februari 2023 - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi hari ini berkenan mengunjungi petak pameran dan aktiviti Pusat Sejarah Brunei sempena acara Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2023.​​

There are no items to show in this view.

Lawatan Sambil Belajar: Sekolah Antarabangsa BruneiRabu, 01 Mac 2023 - Lebih 80 orang pelajar Sekolah Antarabangsa Brunei (ISB) mengadakan lawatan sambil belajar ke Pusat Sejarah Brunei. Pelajar berpeluang mempelajari sejarah negara dan kepentingannya untuk dijadikan sebagai pengetahuan generasi muda.

Perjalanan Kebudayaan: Kem PKBN, Temburong​Selasa, 28 Februari 2023 - Pusat Sejarah Brunei turut serta mengikuti program Perjalanan Kebudayaan ke Perkhemahan Program Khidmat Bakti Negara (PKBN), Kampong Batu Apoi, Daerah Temburong bersama dengan jabatan-jabatan di bawah Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Lawatan Sambil Belajar: Maktab Sains PSBS


Selasa, 28 Februari 2023 - Pusat Sejarah Brunei (PSB) petang hari ini menerima lawatan sambil belajar daripada guru dan pelajar Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan (MSPSBS). Rombongan ini berpeluang menimba pengetahuan mengenai sejarah negara melalui lawatan ke galeri-galeri PSB termasuk galeri berkala baharu, Pameran Tiga Dekad Negaraku Brunei Darussalam.


Bicara Sejarah: The Postal History of Brunei 1895-1988


Isnin, 27 Februari 2023 - Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Persatuan Sejarah Brunei (PESEBAR) dan Persatuan Filateli Kebangsaan Negara Brunei Darussalam telah mengadakan Program Bicara Sejarah: The Postal History of Brunei 1895-1988 yang berlangsung di Dewan Jawatan Dalam, Pusat Sejarah Brunei.