Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Presentation1 (2).jpg/Slider_images/Banner website_bukuV1.jpg/Slider_images/download.jpg/Slider_images/Galeri Pameran PSB.jpg

Buku terbaru Pusat Sejarah Brunei 2019 : Legasi Payung Negara

​Buku terbitan terbaru Pusat Sejarah Brunei pada tahun 2019 bertajuk Legasi Payung Negara: Aspirasi, Cita-Cita, Dan Hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah dilancarkan pada 7 Ogos 2019. Harga buku kulit tebal B$40.00 dan kulit nipis B$28.00. Buku boleh didapati di kedai buku Pusat Sejarah Brunei.

Tokoh Ilmuan Tersohor Dianugerahkan Gelaran Profesor Kehormat di Majlis Ilmu 2019

20191013_bahasamelayu8.jpg

12 Oktober 2019- Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan Anugerah Keilmuan negara  dengan gelaran Profesor Kehormat kepada Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Profesor Kehormat (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Haji Awang Umar, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.


Penganugerahan ini adalah sebagai penghargaan kepada Yang Berhormat sebagai tokoh Ilmuan Negara Brunei Darussalam yang dinilai layak untuk menerima, demi kerana keilmuannya dan merupakan seorang tokoh negara tersohor yang telah banyak menabur bakti dalam bidang pendidikan, budaya, sastera, sejarah dan agama di Negara Brunei Darussalam.Sumber gambar & bahan : Pelita Brunei, Jabatan Penerangan

 


There are no items to show in this view.

Sejarah Brunei Tarik Perhatian Tentera Nasional Indonesia

Khamis, 19 Disember 2019 - Seramai 12 anggota Akademi Militer Tentera Nasional Indonesia - Angkatan Darat (AKMIL TNI-AD) hari ini mengadakan lawatan singkat ke Pusat Sejarah Brunei. Rombongan yang dikendalikan oleh Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) itu tadi dialu-alukan oleh Ketua Pameran, Siti Zubaidah binti Haji Ahmadin.

Projek Rintis Penterjemahan Manuskrip


Khamis, 12 Disember 2019 : Sukarelawan Projek Rintis Penterjemahan Manuskrip menerima bimbingan mengenai tulisan khat jawi.

Projek Rintis Penterjemahan Manuskrip

Isnin, 9 Disember 2019 : Para peserta Projek Rintis Penterjemahan Manuskrip mendengar dari pembimbing dan taklimat ringkas cara-cara asas mentransliterasi manuskrip.

Kunjungan Delegasi Pejabat Yang Dipertua Dewan Negeri Perak


Isnin, 9 Disember 2019 - Pusat Sejarah Brunei menerima kunjungan dari rombongan Delegasi Pejabat Yang Dipertua Dewan Negeri Perak dan Jawatankuasa Perintah Tetap Negeri Perak pada sebelah petang.IMG-20190807-WA0064.jpg

Pameran dibuka untuk kunjungan orangramai bertempat di Lapau Lama, Pusat Sejarah Brunei. Masuk adalah PERCUMA.