Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Galeri Pameran PSB.jpg/Slider_images/Web-schedule3.jpg/Slider_images/Presentation1.jpg

Buku terbaru Pusat Sejarah Brunei 2019 : Legasi Payung Negara

​Buku terbitan terbaru Pusat Sejarah Brunei pada tahun 2019 bertajuk Legasi Payung Negara: Aspirasi, Cita-Cita, Dan Hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah dilancarkan pada 7 Ogos 2019. Harga buku kulit tebal B$40.00 dan kulit nipis B$28.00. Buku boleh didapati di kedai buku Pusat Sejarah Brunei.

Pelancaran Buku Legasi Payung Negara

page-3-A_08082019.jpg

Sumber Gambar: Media Permata

Rabu, 7 Ogos 2019 - Pusat Sejarah Brunei telah melancarkan penerbitan buku Legasi Payung Negara: Aspirasi, Cita-Cita dan Hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

There are no items to show in this view.

Sesi Ceramah@penBorneo Siri Ketujuh 2019

IMG-20190817-WA0031.jpg

17 Ogos, Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) telah mengadakan Sesi Ceramah@penBorneo Kali Ketujuh dengan tema Manuskrip Islam Borneo.  Ceramah undangan ialah Profesor Mahyuddin bin Yahya, Profesor Adjung, Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam UNISSA. Beliau menyampaikan tajuk ceramah iaitu Sumbangan Peradaban Arab-Islam Terhadap Kebudayaan Melayu Melalui Manuskrip Jawi-Borneo.

Lawatan Mahasiswa dan Mahasiswi Universiti Brunei Darussalam ke Pusat Pengkajian Borneo

IMG-20190814-WA0073.jpg

​14 Ogos-  Seramai 18 orang mahasiswa dan mahasiswi Universiti Brunei Darussalam (UBD) akhir tahun Program Sejarah dan Pengajian Antarabangsa Fakulti Sastera dan Sain Sosial (FASS) telah membuat lawatan sambil belajar ke Pusat Pengkajian Borneo atau penBorneo di Anggerek Desa. Rombongan diketuai oleh Dr Nani Suryani binti Haji Abu Bakar, Pensyarah UBD.  Tujuan lawatan ke Pusat Pengajian Borneo adalah bagi memberikan pendedahan sumber dan bahan penyelidikan yang terdapat di Pusat Pengkajian Borneo bagi persediaan mahasiswa dan mahasiswi bagi pemilihan tajuk projek yang akan diberikan oleh pihak Fakulti FASS.


Buku Junjung Kasih Dilancarkan

page-7-A_10082019-1.jpg

​Sumber Gambar: Media Permata

8 Ogos – Buku Junjung Kasih terbitan Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Alumni Asrama Kerajaan Brunei Di Singapura (AKBS)  (AKBS) telah dilancarkan bertempat di Dewan Digadong, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Buku tersebut telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan

Hasil dan sumbangan artikel dan puisi daripada penuntut Biasiswa Kerajaan Brunei di Singapura  (1950-1982) 


Lawatan Pertukaran Pegawai Penerangan dan Media Personel, Thailand

Khamis, 25 Julai - Pusat Sejarah Brunei telah menerima lawatan rasmi dari para pegawai yang terlibat dalam Program Kerjasama Dalam Bidang Penerangan Antara Negara Brunei Darussalam dengan Kerajaan Thailand: Program Pertukaran Pegawai Penerangan dan Media Personel, Thailand ke Negara Brunei Darussalam.

IMG-20190807-WA0064.jpg

Pameran dibuka untuk kunjungan orangramai bermula pada 7 Ogos 2019 hingga 7 November 2019 bertempat di Lapau Lama, Pusat Sejarah Brunei. Masuk adalah PERCUMA.