Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksLatest News

  
Description
  

​Orang ramai masih boleh mengunjungi Galeri PSB tanpa datang ke Galeri pameran PSB yang ditutup buat sementara waktu berikutan dengan Covid-19 di Negara Brunei Darussalam. Orang ramai boleh mengetahui infomasi mengenai galeri-galeri pameran PSB dengan mengimbas QR Kod atau dengan melayari laman sesawang PSB melalui http://www.pusat-sejarah.gov.bn ;  atau instagram -pusatsejarahbrunei dan  facebook - Bahagian Pameran dan Perkhidmatan Pusat Sejarah Brunei.

  

Buku terbitan terbaru Pusat Sejarah Brunei tahun 2020 bertajuk Tarsilah Brunei: Wasilah Ketakhtaan Kesultanan Brunei (1659-1828 masihi) Jilid 3 telah dilancarkan pada 25 Februari 2020.

  

​Buku terbitan terbaru Pusat Sejarah Brunei pada tahun 2019 bertajuk Legasi Payung Negara: Aspirasi, Cita-Cita, Dan Hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah dilancarkan pada 7 Ogos 2019. Harga buku kulit tebal B$40.00 dan kulit nipis B$28.00. Buku boleh didapati di kedai buku Pusat Sejarah Brunei.