Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksKedai Buku

SENARAI BUKU-BUKU TERBITAN TERBARU PUSAT SEJARAH BRUNEI TAHUN 2018/2019

1. Legasi Payung Negara: Aspirasi, Cita-Cita dan Hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin          Waddaulah, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. BND28.00 (Kulit Nipis).

2. Memoir Seorang Negarawan: Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr Awang Haji Mohd Jamil Al-Sufri. BND11.50 (Kulit Nipis).

3. Junjung Kasih : Sumbangan Penuntut Biasiswa Kerajaan Brunei di Singapura (1950-1982). BND21 (Kulit Tebal) dan BND15 (Kulit Nipis).

4. Brunei Darussalam: Pengenalan Melalui Sejarah. BND16.00 (Kulit Tebal dan BDN9.00 (Kulit Nipis).

5. Epitaf Jawi Pada Batu Nisan Perkuburan Islam di  Negara Brunei Darussalam. BND14.00 (Kulit Nipis).

6. Jurnal Darussalam Bilangan 18. BND10.00 (Kulit Nipis).

8. Majalah Pusaka Bilangan 42, Bilangan 43 dan Bilangan 44. BND3.00 (Kulit Nipis).


KATALOG SENARAI BUKU-BUKU TERBITAN PUSAT SEJARAH BRUNEI:

Katalog Terbitan PSB 2019.pdf (New)


Waktu Kedai Buku Di Buka


Hari Isnin hingga Khamis & Sabtu

8.00 Pagi hingga 11.45 Pagi

2.00 Petang hingga 4.00 Petang

Tutup: Jumaat dan Ahad serta Hari Kelepasan Awam


Buku-buku terbitan Pusat Sejarah dipesan melalui BORANG pesanan kedai buku.pdf yang boleh dicetak.  Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

‚Äč


BAHAGIAN PENERBITAN & PEMASARAN,

Pusat Sejarah Brunei

Kementerian Kebudayaan, Belia & Sukan,

Jalan James Pearce/Jalan Stoney BS 8610

Bandar Seri Begawan

Negara Brunei Darussalam

Telefon: +673-2240166/7/8/9 sambungan (ext.) 101/102/303/332/340

Fax : +673 2241958

E-mel: info.his@pusat-sejarah.gov.bn

download.jpg terbitanpusatsejarahbrunei dan pusatsejarabrunei