Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
Penyerahan Kurma Kurnia KDYMM

‚Äč


Isnin, 12 April 2021 - Penyerahan kurma kurnia peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan  Negara Brunei Darussalam bagi Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan serta jabatan-jabatan di bawahnya diadakan petang hari ini.


Bagi warga Pusat Sejarah Brunei, penyerahan berlangsung di Dewan Jawatan Dalam, Pusat Sejarah Brunei dan majlis penyerahan disempurnakan oleh Yang Mulia Pengiran Haji Mohd Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Pengurusan Strategi dan Dasar, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.


  

Attachments
Created at 4/13/2021 9:11 AM by Elbi Saiful Razaimie Mohd Ali
Last modified at 4/13/2021 9:11 AM by Elbi Saiful Razaimie Mohd Ali